سرور تیم اسپیک ایران _ فرانسه

سرور های تیم اسپیک با فایروال سخت افزاری ویژه

سرور تیم اسپیک ( پلن نقره ای ایران )
✔️فایروال اختصاصی
✔️بدون قطعی
✔️بک آپ روزانه
✔️ترافیک نامحدود
✔️زمان تحویل سرور فوری
✔️محل سرور ایران


سرور تیم اسپیک ( پلن نقره ای فرانسه )
✔️فایروال اختصاصی
✔️بدون قطعی
✔️بک آپ روزانه
✔️ترافیک نامحدود
✔️زمان تحویل سرور فوری
✔️محل سرور فرانسه


سرور تیم اسپیک ( پلن طلایی فرانسه )
✔️ فایروال اختصاصی
✔️بدون قطعی
✔️بک آپ روزانه
✔️ترافیک نامحدود
✔️پکیج بات
✔️بات رادیو جوان
✔️زمان تحویل سرور فوری
✔️محل سرور فرانسه


سرور تیم اسپیک ( پلن طلایی ایران )
✔️ فایروال اختصاصی
✔️بدون قطعی
✔️بک آپ روزانه
✔️ترافیک نامحدود
✔️پکیج بات
✔️بات رادیو جوان
✔️زمان تحویل سرور فوری
✔️محل سرور ایران


سرور تیم اسپیک ( پلن الماس ایران )
✔️فایروال اختصاصی
✔️بدون قطعی
✔️بک آپ روزانه
✔️ترافیک نامحدود
✔️پکیج بات
✔️بات رادیو جوان
✔️بات خوش آمدگویی
✔️رادیو بات 1 عدد
✔️زمان تحویل سرور فوری
✔️محل سرور ایران


سرور تیم اسپیک ( پلن الماس فرانسه )
✔️فایروال اختصاصی
✔️بدون قطعی
✔️بک آپ روزانه
✔️ترافیک نامحدود
✔️پکیج بات
✔️بات رادیو جوان
✔️بات خوش آمدگویی
✔️رادیو بات 1 عدد
✔️زمان تحویل سرور فوری
✔️محل سرور فرانسه


کانفیگ اختصاصی سرور تیم اسپیک ( پلن ویژه )


✔️ تضمین در مقابل هک شدن
✔️راه اندازی سرویس جلوگیری از ضبط صدا در سرور و کیک کردن کاربر
✔️ جلوگیری از استفاده از اسم های خاص و کیک کردن از سرور
✔️بات خوش آمد گویی ...
دارای پلاگین های متنوع دیگر برای قصد عمومی سازی سرور (پابلیک)
✔️بات ساعت حرفه ای ( دیجیتالی )